Документи за безопасност и информация за съответствие

Информационните листове за безопасност (ИЛБ) на Xerox съдържат информация, свързана с безопасното използване, съхранение и изхвърляне на консумативи и продукти. Информационните листове за безопасност на продуктите (ИЛБП) съдържат списък на механичните, електрическите и екологичните фактори на нашите устройства. Документите за съответствие/сертифициране показват, че спазваме както регулаторните, така и незадължителните стандарти, включително европейската директива за знака „СЕ“.

За да намерите информационен лист, моля, изберете продуктовата серия и продукта по-долу. Можете също да въвеждате номера на документи или артикулни номера на консумативи, след това да щракнете върху „Търсене“. Ще получите линкове към PDF документи на страницата с резултати от търсенето.

Моля, отбележете:

Ако сте закупили някоя от съвместимите Xerox тонер касети за продуктите Brother, изброени по-долу, преди 1 август 2017 г., моля, свържете се с Xerox на имейл EHS-Europe@xerox.com за актуализиран ИЛБ. За да ускорите заявката си, моля, в нея посочете номера за повторна поръчка на Xerox, модела на устройството Brother и приблизителната дата на покупката.

  • Канада: 006R01424CA
  • Европа: 003R99700, 003R99701, 003R99702, 003R99703, 003R99704, 003R99725, 003R99726, 003R99727, 003R99728, 003R99779, 003R99781, 006R03036, 006R03157,106R02319,106R02320,106R02634
  • Северна Америка: 006R01415, 106R02322, 106R02323, 006R03490, 006R03491, 006R03492

Съвети за търсене:

  • За да отворите PDF файлове, трябва да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader на вашия компютър. Можете да изтеглите Adobe Acrobat Reader безплатно от http://www.adobe.com/.
  • Артикулите не изискват ИЛБ. Артикулите включват фоторецептори, лента за хартия, хартиени продукти, отпадъчни тонер касети, трансферни ролки и барабанни касети.

Търсете име на документ или артикулен номер на консуматив


Търсене по продукт