Έγγραφα ασφαλείας και πληροφορίες συμμόρφωσης

Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας (ΔΔΑ) της Xerox περιέχουν πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση, αποθήκευση και διάθεση αναλώσιμων και υλικών. Στα δελτία δεδομένων ασφαλείας προϊόντων (ΔΔΑΠ) παρατίθενται μηχανικά, ηλεκτρικά και περιβαλλοντικά στοιχεία των μηχανημάτων μας. Τα έγγραφα συμμόρφωσης/πιστοποίησης αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή μας με τα κανονιστικά και προαιρετικής εφαρμογής πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Σήμανσης CE.

Για να βρείτε ένα δελτίο δεδομένων, επιλέξτε παρακάτω την οικογένεια προϊόντων και το σχετικό προϊόν. Εναλλακτικά, πληκτρολογήστε τους αριθμούς εγγράφων ή τους αριθμούς εξαρτημάτων των υλικών (part numbers) και πατήστε «Αναζήτηση». Στη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, θα εμφανιστούν σύνδεσμοι για έγγραφα PDF.

Σημειώστε:

Αν αγοράσατε οποιεσδήποτε από τις συμβατές κασέτες της Xerox για προϊόντα Brother που παρατίθενται παρακάτω πριν από την 1η Αυγούστου 2017, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Xerox στη διεύθυνση EHS-Europe@xerox.com για το επικαιροποιημένο ΔΔΑ. Προκειμένου να διεκπεραιωθεί το αίτημά σας πιο γρήγορα, παρακαλούμε στείλτε μας μαζί με το αίτημά σας, τον αριθμό επανα-παραγγελίας Xerox, το μοντέλο του μηχανήματος Brother και την, κατά προσέγγιση, ημερομηνία αγοράς.

  • Καναδάς: 006R01424CA
  • Ευρώπη: 003R99700, 003R99701, 003R99702, 003R99703, 003R99704, 003R99725, 003R99726, 003R99727, 003R99728, 003R99779, 003R99781, 006R03036, 006R03157,106R02319,106R02320,106R02634
  • Βόρεια Αμερική: 006R01415, 106R02322, 106R02323, 006R03490, 006R03491, 006R03492

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Προκειμένου να προβάλετε τα αρχεία PDF, απαιτείται να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader . Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του προγράμματος Adobe Acrobat Reader από τη διεύθυνση http://www.adobe.com/.
  • Τα «αντικείμενα» δεν απαιτούν ΔΔΑ. Τα αντικείμενα περιλαμβάνουν φωτοδέκτες, αυτοκόλλητη ταινία, προϊόντα χαρτιού, απόβλητα τόνερ εκτύπωσης (κασέτες), κυλίνδρους μεταφοράς και κασέτες τυμπάνου.

Αναζήτηση για όνομα εγγράφου ή αριθμό εξαρτήματος (part number)


Αναζήτηση ανά προϊόν