B-0241 Español (PDF 28.6K)

Productos

5090 Copier, 5090S Copier, DocuPrint 115MX EPS, DocuPrint 135 LMX, DocuPrint 155MX EPS, DocuPrint 180 LMX, DocuPrint 180 LPS, DocuPrint 4135 LPS, DocuPrint 4635 LPS, DocuTech 6135, DocuTech 6155, Xerox 5390 Duplicating and Finishing System, Xerox 5690

Número de pieza

005R00161, 005R00182, 005R00200, 005R00519, 005R00561, 005R90095, 502S30925

D-0408 Español (PDF 40.8K)

Productos

1065 Copier, 4235 Laser Printing System, 5046 Copier, 5065 Copier, 5090S Copier, 5335 Copier, 5365 Copier, DocuPrint 115MX EPS, DocuPrint 135 LMX, DocuPrint 155MX EPS, DocuPrint 180 LPS, DocuPrint 4135 LPS, DocuPrint 4635 LPS, DocuPrint 96 MX, DocuScan 96/96E, DocuTech 135, DocuTech 6115, DocuTech 6135, DocuTech 6155, DocuTech 6180, WorkCentre Pro 35, Xerox 5390 Duplicating and Finishing System, Xerox 5690

Número de pieza

008R007982, 008R00882, 008R01288, 008R02944, 008R02945, 008R02955, 008R03808, 008R03840, 008R03903, 008R03993, 008R90163, 008R90355, 094E00014

D-0555 Español (PDF 41K)

Productos

4700 II Color Document Printer, DocuPrint 1050/1050MX, DocuPrint 525/525MX, DocuTech 128 HLC, DocuTech 155 HLC, DocuTech 180 HLC, WorkCentre 5765/5775/5790, Xerox 5390 Duplicating and Finishing System, Xerox 5690, Xerox iGen 5

Número de pieza

008R04077, 008R07618, 008R07646, 008R08063, 008R12931, 008R13037, 502S67361