Karty charakterystyki produktu i świadectwa zgodności

Karty charakterystyki (SDS) zawierają informacje na temat bezpiecznego stosowania, przechowywania i utylizacji materiałów eksploatacyjnych. Karty bezpieczeństwa produktu (PSDS) zawierają zestawienie mechanicznych, elektrycznych i środowiskowych parametrów naszych urządzeń. Świadectwa zgodności potwierdzają zgodność z normami wymaganymi prawem i dobrowolnymi, w tym z unijną dyrektywą o oznakowaniu CE.

Aby znaleźć kartę charakterystyki, wybierz poniżej kategorię i produkt. Ewentualnie wprowadź numery dokumentów albo numery katalogowe materiałów i kliknij przycisk „Szukaj”. Pojawi się lista wyników z linkami do dokumentów w formacie PDF.

Uwaga!

W przypadku tonerów Xerox przeznaczonych do urządzeń drukujących Brother i kupionych przed 1 sierpnia 2017 należy zamówić zaktualizowaną kartę charakterystyki, pisząc na adres EHS-Europe@xerox.com. Aby przyspieszyć realizację wniosku, należy podać w nim numer zamówienia Xerox, model urządzenia Brother oraz przybliżoną datę zakupu.

  • Kanada: 006R01424CA
  • Europa: 003R99700, 003R99701, 003R99702, 003R99703, 003R99704, 003R99725, 003R99726, 003R99727, 003R99728, 003R99779, 003R99781, 006R03036, 006R03157,106R02319,106R02320,106R02634
  • Ameryka Północna: 006R01415, 106R02322, 106R02323, 006R03490, 006R03491, 006R03492

Wskazówki na temat wyszukiwania:

  • Do wyświetlania dokumentów PDF należy zainstalować w komputerze przeglądarkę Adobe Acrobat Reader. Można ją pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com/.
  • Pewne rodzaje artykułów nie wymagają kart charakterystyki. Są to bębny światłoczułe, taśma introligatorska, papiery, pojemniki na zużyty toner, wałki przenoszące i bębny elektrograficzne.

Wyszukaj nazwę dokumentu lub numer katalogowy produktu


Szukaj wg produktu